top of page
page background.png

Swansea Skills Hub
Hwb Sgiliau Abertawe

All June, our new skills hub in Swansea is hosting activities, training courses and events to help you get your Foot In The Door of the creative industries.

 

If you’re local and 18 or over, sign up at our skills hub at HQ Urban Kitchen to discover new skills and create the right connections.

 

You don’t need any previous experience – just an interest in exploring the exciting opportunities available in film, TV and beyond. 

 

Our Foot In The Door Skills Hub is at HQ Urban Kitchen.

 

What’s On?

 

 •  Introduction to Production Design with Joëlle Rumbelow. 

 • Introduction to Costume in Industry with Zepur Agopyan. 

 • Introduction to locations for film & TV with Hannah James-Johnson.

 • Planning, programming and delivering a film festival with Grant Vidgen, .

 • Learn how to create realistic 2d transfer effects and 3d realistic casualty makeup.

 • Careers Café with BBC Studios and Ffilm Cymru Wales 

Drwy gydol mis Mehefin, mae ein hwb sgiliau newydd yn Abertawe yn cynnal gweithgareddau, cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau i'ch helpu i gael eich Troed yn y Drws yn y diwydiannau creadigol. 

 

Os ydych chi'n byw yn lleol ac yn 18 oed neu'n hŷn, cofrestrwch yn ein hwb sgiliau yn HQ Urban Kitchen i ddarganfod sgiliau newydd a chreu'r cysylltiadau cywir. 

 

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch – dim ond diddordeb i wybod mwy am y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael ym myd ffilm, teledu a thu hwnt. 

 

Mae ein Hwb Sgiliau Troed yn y Drws wedi’i leoli yn HQ Urban Kitchen.

  

Beth Sydd Ymlaen?

 

 • Cyflwyniad i Ddylunio Cynhyrchiad gyda Joëlle Rumbelow. 

 • Cyflwyniad i Wisgoedd yn y Diwydiant gyda Zepur Agopyan. 

 • Cyflwyniad i leoliadau ar gyfer ffilm a theledu gyda Hannah James-Johnson. 

 • Cynllunio, rhaglennu a chynnal gŵyl ffilmiau gyda Grant Vidgen.

 • Dysgu sut i greu effeithiau troslun 2d realistig a cholur anafiadau 3d realistig. 

 • Caffi Gyrfaoedd gyda Stiwdios y BBC a Ffilm Cymru Wales 

Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_01
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_02
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_03
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_04
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_05
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_06
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_07
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_08
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_10
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_11
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_09
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_12
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_13
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_14
Llyfryn Hwb Sgiliau Abertawe Troed yn y Drws_Page_15
page background.png

Book Your Place
Cofrestrwch Yma

page background.png

ABERTAWE

Mewn partneriaeth â Sgiliau i Abertawe, Coleg Gŵyr Abertawe a Chyngor Abertawe, mae Ffilm Cymru Wales yn cynnig cyfle i bobl leol roi hwb i’w gyrfaoedd creadigol gydag amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi, lleoliadau profiad gwaith a digwyddiadau rhwydweithio Troed yn y Drws. 

SWANSEA

In partnership with Skills For Swansea, Gower College Swansea and Swansea Council, Ffilm Cymru Wales are offering local people the chance to kickstart their creative careers with a range of Foot In The Door training courses, work experience placements and networking events. 

 

bottom of page