top of page

Tue, 18 Jun

|

Swansea

An Introduction to Production Design / Cyflwyniad i Ddylunio Cynhyrchu

A Two Day course you must be able to attend both days either 4th and 5th June or 18th and 19th June. Please only sign up to one or the other as places are limited.

An Introduction to Production Design / Cyflwyniad i Ddylunio Cynhyrchu
An Introduction to Production Design / Cyflwyniad i Ddylunio Cynhyrchu

Time & Location

18 Jun 2024, 10:00 – 19 Jun 2024, 15:00

Swansea, The Old Police Station, Llys Glas, 37 Orchard St, Swansea SA1 5AJ, UK

About

An Introduction to Production Design 

  • Day 1: Production Design + World Building Learn how to analyze a script to identify the visual requirements and story themes. Develop visual concepts and ideas based on the script and the director’s vision. Learn tools and techniques for visual storytelling and apply them to the creative process of worldbuilding.
  • Day 2: Production Design + Setting the Scene Understand the role of design in character development and storytelling. Learn how to collaborate with other departments through research and add texture and feeling to set design. Learn the basic financial and logistical aspects of production design and how to take your design from concept to reality.

 Cyflwyniad i Ddylunio Cynhyrchiad 

  • Diwrnod 1: Dylunio Cynhyrchiad + Adeiladu'r Byd Dysgu sut i ddadansoddi sgript i nodi'r gofynion gweledol a themâu’r stori. Datblygu cysyniadau gweledol a syniadau yn seiliedig ar y sgript a gweledigaeth y cyfarwyddwr. Dysgu am offer a thechnegau i adrodd stori yn weledol a'u cymhwyso i'r broses greadigol o adeiladu byd.
  • Diwrnod 2: Dylunio Cynhyrchiad + Gosod yr Olygfa Deall rôl dylunio wrth ddatblygu cymeriadau ac adrodd stori. Dysgu sut i gydweithio ag adrannau eraill dylunio trwy ymchwil ac ychwanegu gwead a theimlad i ddyluniad set. Dysgu am agweddau ariannol a logistaidd sylfaenol ar ddylunio cynhyrchiad a sut i fynd â'ch dyluniad o'r cysyniad i'r realiti.

Share this event

bottom of page