top of page

Thu, 06 Jun

|

Swansea

Introduction to Costume in the Screen & Creative Industries / Cyflwyniad i Wisgoedd yn y Diwydiannau Sgrin & Creadigol

This is a two day course and you must attend both days. / Mae hwn yn gwrs dau ddiwrnod ac mae'n rhaid i chi fynychu'r ddau ddiwrnod.

Introduction to Costume in the Screen & Creative Industries / Cyflwyniad i Wisgoedd yn y Diwydiannau Sgrin & Creadigol
Introduction to Costume in the Screen & Creative Industries / Cyflwyniad i Wisgoedd yn y Diwydiannau Sgrin & Creadigol

Time & Location

Last available date

06 Jun 2024, 10:00 BST – 07 Jun 2024, 15:00 BST

Swansea, The Old Police Station, Llys Glas, 37 Orchard St, Swansea SA1 5AJ, UK

About

Introduction to Costume in Creative and Screen Industries

Day 1: Intro to costume department roles in Film, TV and theatre. Design and render a costume design for a character from a script.

Day 2: Learn to make a costume design in scale for model.

Cyflwyniad i Wisgoedd yn y Diwydiant Sgrin a Creadigol

Diwrnod 1: Cyflwyniad i rolau gwisgoedd mewn ffilm, teledu a theatr. Dylunio a rendro dyluniad gwisg ar gyfer cymeriad o sgript.

Diwrnod 2: Creu dyluniad gwisg ar raddfa ar gyfer blwch model.

Share this event

bottom of page