top of page

Tue, 11 Jun

|

Swansea

Introduction to Locations for Film and TV / Cyflwyniad i leoliadau ar gyfer ffilm a theledu

Introduction to Locations for Film and TV / Cyflwyniad i leoliadau ar gyfer ffilm a theledu
Introduction to Locations for Film and TV / Cyflwyniad i leoliadau ar gyfer ffilm a theledu

Time & Location

Last available date

11 Jun 2024, 10:00 BST – 12 Jun 2024, 15:00 BST

Swansea, The Old Police Station, Llys Glas, 37 Orchard St, Swansea SA1 5AJ, UK

About

Introduction to Locations for Film & TV

Day 1: What is the Locations Department? You will learn about the structure, purpose and remit of the locations department and how to get into working in locations. We’ll explore what makes a ‘good’ location including real examples. We’ll talk about scouting! How it works, why it happens, and what to look for.

Day 2: Breaking down a script. We will pick out a few locations from the script OR use our favourite scenes from films/tv shows and head out around Swansea to scout! We’ll regroup to talk about how we might film in the scouted locations.

Cyflwyniad i Leoliadau ar gyfer Ffilm a Theledu

Diwrnod 1: Beth yw'r Adran Leoliadau? Byddwch chi’n dysgu ynghlyn a strwythur, diben a cylch gwaith yr adran leoliadau a sut i gael i mewn i yrfa yn yr adran. Byddwn ni’n darganfod beth sy'n gwneud lleoliad 'da' gan gynnwys enghreifftiau go iawn. Siaradwn ni am sgowtio! Sut mae'n gweithio, pam mae'n digwydd a beth i chwilio amdano.

Diwrnod 2: Dadansoddi sgript. O hyn byddwn yn dewis ychydig o leoliadau o'r sgript NEU yn defnyddio ein hoff olygfeydd o ffilmiau/rhaglenni teledu ac yn mynd o amgylch Abertawe i sgowtio! Byddwn yn cwrdd i siarad am sut y gallem ni ffilmio yn y lleoliadau a sgowtiwyd.

Share this event

bottom of page