top of page

Creative Newport Film Application
Cais Ffilm Casnewydd Creadigol 

Please ensure you have read the brief and eligibility before applying.

Submission Deadline: Wednesday 8th May 2024.  

Interviews: Scheduled for the week commencing 13th May 2024. 

Pre-Production: Spring/Summer 2024. 

Sicrhewch eich bod wedi darllen y briff a'r meini prawf cymhwysedd cyn gwneud cais.

Dyddiad cau: Dydd Mercher 8 Mai 2024.  

Cyfweliadau: Trefnwyd ar gyfer yr wythnos sy'n dechrau 13 Mai 2024. 

Cyn-gynhyrchu: Gwanwyn / Haf 2024. 

Upload File
Upload File
bottom of page