top of page

Foot in the Door Digital Stories Newport  Application
Cais Troed yn y Drws Casnewydd Storiau Digidol 

Register your interest here!

Submission Deadline: 28th May 2024.  

If you are over 18, have a personal story to tell and would like to take part in a fun workshop in an atmosphere of shared endeavour, then please register your interest below.

You will need to be available 10.30am-3.30pm on the following dates:

  • Sat 1st June

  • Sat 8th June 

  • Sat 15th June 

At the Riverfront Theatre, Newport.

Any questions or problems with the form please email siobhan@ffilmcymruwales.com

-

Dyddiad Cau: 28tfed o Fai 2024.  

Os ydych dros 18 oed, a bod gennych stori bersonol i’w hadrodd, ac y byddech yn hoffi cymryd rhan mewn gweithdy hwyliog mewn amgylchedd o gyd-rannu, yna cysylltwch â ni.

Bydd rhaid i chi fod ar gael am 10.30am-3.30pm ar y dyddiau canlynol:

  • Dydd Sadwrn 1 Mehefin

  • Dydd Sadwrn 8 Mehefin 

  • Dydd Sadwrn 15 Mehefin

Yn Theatr y Riverfront, Casnewydd

Unrhyw gwestiynau? E-bost siobhan@ffilmcymruwales.com 

bottom of page