top of page

Wed, 04 Sept

|

The Place, Newport

PRIDE WEEK: PROGRAMMING SHORT FILM WORKSHOP | GWEITHDY RHAGLENNU FFILMIAU BYRION

PRIDE WEEK / WYTHNOS BALCHDER 2 - 8 September / Medi Join Ffilm Cymru in Newport for a range of skills workshops as part of Newport Pride! Join this workshop and discover the secrets of programming short films. To sign up click 'RSVP' below / Corfrestrwch gan clicio 'RSVP' isod

PRIDE WEEK: PROGRAMMING SHORT FILM WORKSHOP | GWEITHDY RHAGLENNU FFILMIAU BYRION
PRIDE WEEK: PROGRAMMING SHORT FILM WORKSHOP | GWEITHDY RHAGLENNU FFILMIAU BYRION

Time & Location

04 Sept 2024, 12:00 – 16:00

The Place, Newport, 9, 10 Bridge St, Newport NP20 4AL, UK

About

Berwyn Rowlands, Iris Prize LGBTQ+ Film Festival

Do you love watching short films and want to learn how to create your own programmes? Join this workshop and discover the secrets of programming short films. You will watch a variety of shorts and learn how to select, curate, and present them for different audiences. Whether you are an aspiring programmer, a filmmaker, or a film enthusiast, this workshop will give you the skills and confidence to programme like a pro.

Berwyn Rowlands is the founder and director of Iris Prize, the world's largest LGBT+ short film prize. He has been programming short film for over 30 years, and has curated programmes for festivals, cinemas, and broadcasters around the world.

Berwyn Rowlands, Gŵyl Ffilm LHDTC+ Gwobr Iris

Ydych chi wrth eich bodd yn gwylio ffilmiau byrion ac eisiau dysgu sut i greu eich rhaglenni eich hun? Ymunwch â'r gweithdy hwn i ddarganfod cyfrinachau rhaglennu ffilmiau byrion. Byddwch chi’n gwylio ffilmiau byrion amrywiol ac yn dysgu sut i ddewis ffilmiau, eu curadu a’u cyflwyno ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. P’run a ydych wedi rhoi eich bryd ar fod yn rhaglennydd neu’n wneuthurwr ffilmiau, neu eich bod yn wyliwr ffilmiau brwd, bydd y gweithdy hwn yn sicrhau bod gennych chi’r sgiliau a’r hyder i raglennu fel rhaglennydd proffesiynol.

Berwyn Rowlands yw sylfaenydd a chyfarwyddwr Gwobr Iris, gwobr ffilmiau byrion LHDT+ fwyaf y byd. Mae wedi bod yn rhaglennu ffilmiau byrion ers dros 30 mlynedd, ac mae wedi curadu rhaglenni ar gyfer gwyliau, sinemâu a darlledwyr ledled y byd.

Share this event

bottom of page