top of page

Tue, 27 Aug

|

Reality Theatre, The Cab, Newport

MAKE A FILM IN A WEEK | CREU FFILM FER MEWN WYTHNOS

Learn how to make a film over seven days with a range of activities and workshops/Dysgwch sut i greu ffilm dros gyfnod o saith diwrnod drwy gyfres o weithgareddau a gweithdai. Sign up by clicking 'RSVP' below / Corfrestrwch gan clicio 'RSVP' isod

MAKE A FILM IN A WEEK | CREU FFILM FER MEWN WYTHNOS
MAKE A FILM IN A WEEK | CREU FFILM FER MEWN WYTHNOS

Time & Location

27 Aug 2024, 10:00 – 01 Sept 2024, 17:00

Reality Theatre, The Cab, Newport, 22 Cambrian Rd, Newport NP20 4AB, UK

About

MAKE A SHORT FILM IN A WEEK

27th August – 2nd September

Reality Theatre

Learn how to make a film over seven days with a range of activities and workshops. At the end of the week, you’ll have made your own short film with the help of industry professionals.

You don’t need to attend every session, just book the workshops that seem most interesting to you.

>  Workshop 1: From Idea to Screen

Tuesday 27th August

An introduction to what is involved in making a short film, including essential job roles.

> Workshop 2a: Sound Recording

Wednesday 28th August (Morning)

Learn why sound is important, the terminology used, and the different types of sound, e.g. speech/dialogue, music and noise effects, and diegetic and non-diegetic sound.

> Workshop 2b: Storyboards & Shot Lists

Wednesday 28th August (Afternoon)

An introduction to creating a storyboard and the how to make a shot list, with examples and templates.

> Workshop 3: Art Department

Thursday 29th August

Start with breaking down the script for the art department, before planning locations, sets, props and costumes.

> Workshop 4: Filming & Lighting

Friday 30th August

Learn the basics of lighting and shooting a film, including experimenting with different angles and frames.

> Workshop 5: Bringing it All Together

Saturday 31st August

A busy day making sure everything and everyone is ready for the shoot! You’ll prepare the sets, props and costumes, and learn about Health & Safety on set.

> Workshop 6: The Shoot

Sunday 1st September

A full day of shooting the film that’s been developed over the past week.

> Workshop 7: The Edit

Monday 2nd September

Learn how to edit a film as the editor cuts this one together.

__________________________________________

CREU FFILM FER MEWN WYTHNOS

27 Awst – 2 Medi AMSEROEDD I’W CADARNHAU

Reality Theatre

Dysgwch sut i greu ffilm dros gyfnod o saith diwrnod drwy gyfres o weithgareddau a gweithdai. Erbyn diwedd yr wythnos, byddwch chi wedi creu eich ffilm fer eich hun gyda chymorth gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant!

Does dim angen i chi ddod i bob sesiwn, dim ond cofrestru ar gyfer y gweithdai sy’n ymddangos fwyaf difyr i chi.

>  Gweithdy 1: O Syniad i’r Sgrin

Dydd Mawrth, 27 Awst

Cyflwyniad i’r broses o greu ffilm fer, gan gynnwys cipolwg ar swyddi hanfodol.

>  Gweithdy 2a: Recordio Sain

Dydd Mercher, 28 Awst (bore)

Dewch i ddysgu pam mae sain yn bwysig, yn ogystal â dysgu am y derminoleg a ddefnyddir ac am wahanol fathau o sain, e.e. deialog, cerddoriaeth ac effeithiau sŵn, a sain gynefin ac anghynefin.

>  Gweithdy 2b: Byrddau Stori a Rhestrau Saethiadau

Dydd Mercher, 28 Awst (prynhawn)

Cyflwyniad i greu bwrdd stori a sut i lunio rhestr saethiadau, gydag enghreifftiau a thempledi.

>  Gweithdy 3: Yr Adran Gelf

Dydd Iau, 29 Awst

Dechrau drwy ddadansoddi’r sgript ar gyfer yr adran gelf, cyn cynllunio lleoliadau, setiau, propiau a gwisgoedd.

>  Gweithdy 4: Ffilmio a Goleuo

Dydd Gwener, 30 Awst

Cyfle i ddysgu am hanfodion goleuo a saethu ffilm, gan gynnwys arbrofi gydag onglau a fframiau gwahanol.

>  Gweithdy 5: Dod â’r Cyfan Ynghyd

Dydd Sadwrn, 31 Awst

Diwrnod prysur i wneud yn siŵr bod pawb a phopeth yn eu lle yn barod i saethu’r ffilm! Byddwch chi’n paratoi’r setiau, y propiau a’r gwisgoedd, ac yn dysgu am iechyd a diogelwch ar y set.

>  Gweithdy 6: Saethu

Dydd Sul, 1 Medi

Diwrnod cyfan yn saethu’r ffilm a ddatblygwyd dros yr wythnos ddiwethaf.

>  Gweithdy 7: Golygu

Dydd Llun, 2 Medi

Cyfle i ddysgu sut i olygu ffilm wrth i’r golygydd roi’r ffilm hon at ei gilydd.

Share this event

bottom of page