top of page

Tue, 10 Sept

|

The Place, Newport

BEHIND THE SCENES: INTRODUCTION TO LOCATIONS | CYFLWYNIAD I’R ADRAN LLEOLIADAU

BEHIND THE SCENES WEEK | WYTHNOS CREU Y TU ÔL I’R CAMERA A hands-on introduction to the Locations Department Cyflwyniad ymarferol i’r Adran Lleoliadau To sign up for free click 'RSVP' below / I chorfrestru am ddim cliciwch 'RSVP' isod

BEHIND THE SCENES: INTRODUCTION TO LOCATIONS | CYFLWYNIAD I’R ADRAN LLEOLIADAU
BEHIND THE SCENES: INTRODUCTION TO LOCATIONS | CYFLWYNIAD I’R ADRAN LLEOLIADAU

Time & Location

10 Sept 2024, 10:00 – 15:00

The Place, Newport, 9, 10 Bridge St, Newport NP20 4AL, UK

About

INTRODUCTION TO LOCATIONS

10th September

Hannah James-Johnson

A hands-on introduction to the Locations Department touching on all elements of what being a Location Manager entails and how it works within a production to make what you see on screen. This workshop will be great for people with skills in photography, project management, and a love of the outdoors.

Hannah is a Location Manager and Scout based in Cardiff and has worked across both factual and scripted productions in the UK and New Zealand. Her career began in Wales, and she has worked on productions of all sizes, from S4C’s Y Golau to Netflix’s Sex Education.

CYFLWYNIAD I’R ADRAN LLEOLIADAU

10 Medi

Hannah James-Johnson

Cyflwyniad ymarferol i’r Adran Lleoliadau sy’n cyffwrdd â phob agwedd ar waith Rheolwr Lleoliadau a sut y mae’n gweithio mewn cynhyrchiad i greu’r hyn a welwch ar y sgrin. Bydd y gweithdy hwn yn wych i bobl â sgiliau ffotograffiaeth a sgiliau rheoli prosiectau sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored.

Mae Hannah yn Rheolwr a Sgowt Lleoliadau sy’n gweithio yng Nghaerdydd, ac mae wedi gweithio ar draws cynyrchiadau ffeithiol a chynyrchiadau wedi’u sgriptio yn y Deyrnas Unedig ac yn Seland Newydd. Dechreuodd ei gyrfa yng Nghymru ac mae wedi gweithio ar gynyrchiadau o bob maint, o Y Golau ar S4C i Sex Education ar Netflix.

Share this event

bottom of page