top of page
Screenshot (1).png

Foot in the Door: What's on?
Troed yn y Drws: Digwyddiadur

Latest opportunities in Swansea

Ein cyfleoedd diweddaraf yn Abertawe

SWANSEA

ABERTAWE

NEWPORT

CASNEWYDD

Latest opportunities in Newport

Ein cyfleoedd diweddaraf yng Nghasnewydd

Since 2016, Foot In The Door has provided screen sector skills programmes across Wales, as well as new entrant training placements on local film and TV productions like Dream Horse, Keeping Faith and Netflix’s Sex Education.

 

In 2024, with funding from the UK Government’s Shared Prosperity Fund and in partnership with local councils and organisations, Ffilm Cymru Wales are offering new Foot In The Door opportunities to people in Newport and Swansea. 

 

All year Foot In The Door is running a range of masterclasses, practical training courses and work experience placements, offering you:

  • New skills

  • Industry insights 

  • The confidence and connections to kickstart your own career in the creative industries.

 

Ers 2016, mae Troed yn y Drws wedi darparu rhaglenni sgiliau’r sector sgrin ledled Cymru, yn ogystal â lleoliadau hyfforddi i newydd-ddyfodiaid ar gynyrchiadau ffilm a theledu lleol fel Dream Horse, Un Bore Mercher, a Sex Education ar Netflix.

 

Yn 2024, gyda chyllid o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mewn partneriaeth â chynghorau a sefydliadau lleol, mae Ffilm Cymru Wales yn cynnig cyfleoedd newydd Troed yn y Drws i bobl yng Nghasnewydd ac Abertawe. 

 

Drwy gydol y flwyddyn mae Troed yn y Drws yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr, cyrsiau hyfforddi ymarferol a lleoliadau profiad gwaith, gan gynnig:

  • Sgiliau newydd

  • Dealltwriaeth o’r diwydiant 

  • Yr hyder a'r cysylltiadau i roi hwb i'ch gyrfa eich hun yn y diwydiannau creadigol.  

bottom of page