top of page
FfCW+FITD Horizontal (Green+Yellow).png

What's on?

Find out more about our latest opportunities in the City and County of Swansea.

SWANSEA

NEWPORT

Find out more about our latest opportunities in the City and County of Newport.

FITD Keeping Faith.jpg

FOOT IN THE DOOR

Ffilm Cymru Wales' award-winning training programme offers people new opportunities to develop their transferable skills into creative careers.

TROED YN Y DRWS

Rhaglen hyfforddi lwyddiannus Ffilm Cymru Wales

 yn cynnig cyfleoedd newydd i bobl ddatblygu eu 

sgiliau trosglwyddadwy i greu gyrfaoedd creadigol.

Since 2016, Foot In The Door has provided screen sector skills programmes across Wales, as well as new entrant training placements on local film and TV productions like Dream Horse, Keeping Faith and Netflix’s Sex Education.

 

In 2024, with funding from the UK Government’s Shared Prosperity Fund and in partnership with local councils and organisations, Ffilm Cymru Wales are offering new Foot In The Door opportunities to people in Newport and Swansea. 

 

All year Foot In The Door is running a range of masterclasses, practical training courses and work experience placements, offering you:

  • New skills

  • Industry insights 

  • The confidence and connections to kickstart your own career in the creative industries.

 

  Find out more about Foot In The Door here.

Ers 2016, mae Troed yn y Drws wedi darparu rhaglenni sgiliau’r sector sgrin ledled Cymru, yn ogystal â lleoliadau hyfforddi i newydd-ddyfodiaid ar gynyrchiadau ffilm a theledu lleol fel Dream Horse, Un Bore Mercher, a Sex Educationar Netflix.

 

Yn 2024, gyda chyllid o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac mewn partneriaeth â chynghorau a sefydliadau lleol, mae Ffilm Cymru Wales yn cynnig cyfleoedd newydd Troed yn y Drws i bobl yng Nghasnewydd ac Abertawe. 

 

Drwy gydol y flwyddyn mae Troed yn y Drws yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau meistr, cyrsiau hyfforddi ymarferol a lleoliadau profiad gwaith, gan gynnig:

  • Sgiliau newydd

  • Dealltwriaeth o’r diwydiant 

  • Yr hyder a'r cysylltiadau i roi hwb i'ch gyrfa eich hun yn y diwydiannau creadigol.  

Dysgwch fwy am raglen Troed yn y Drws fan yma.

bottom of page